Pełna oferta
Nowości
Klocki logo®
Glottodywaniki
Zeszyty i ćwiczenia
Książki
Plansze
Gry
Świat Glotto
Uwagi o kształceniu pojęć z zakresu stosunków ilościowych i jakościowych
Autor: Bronisław Rocławski, Izabela Rocławska
Cena: 11,54zł

Książka w ciekawy sposób wprowadza czytelnika w świat pojęć matematycznych.


Dodaj do koszyka:
Ilość:
Ilustracje i projekt graficzny strony i animacji: Katarzyna i Dawid Dąbeccy
Muzyka i tekst piosenki: Katarzyna Rocławska-Dąbecka
Kodowanie i animacja: Studio eMart Michał Kozioł
Podziękowania dla Michała Daniluka za pomoc w realizacji nagrań muzycznych