GENEZA

Glottodydaktyka ojczystojęzyczna
(zwana popularnie także „metodą Rocławskiego” lub „metodą klockową”) to system edukacyjny stworzony przez wybitnego polskiego językoznawcę, prof. Bronisława Rocławskiego, specjalistę w dziedzinie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej. System ten ma silne podstawy naukowe, opiera się na rzetelnych badaniach, które prof. Rocławski rozpoczął w latach 70-tych ubiegłego stulecia. Będąc wówczas pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego, swe zainteresowania skierował w stronę znalezienia skutecznego rozwiązania, umożliwiającego jak najlepsze przygotowanie dziecka do nauki czytania, pisania i liczenia. Impulsem do tych poszukiwań były coraz częstsze trudności uczniów na początkowym etapie szkolnym, coraz częstsze diagnozy o dysleksji.
Efekty swojej wieloletniej pracy naukowej prof. Rocławski sprawdził praktycznie w jednym z trójmiejskich przedszkoli i licznych przedszkolach w całym kraju i za granicą. Na sukcesy nie trzeba było długo czekać. Rezultaty wprowadzonych zmian były znakomite. Zmiany były gruntowne, można by rzec, rewolucyjne. Jednak nie była to rewolucja dla uczniów, ale rewolucja dla nauczycieli. System dawał dzieciom łatwe i w pełni logiczne rozwiązania. Dzieci zdobywały wiedzę poprzez zabawę KLOCKAMI LOGO®
, zdobywały kolejne umiejętności w zindywidualizowanym tempie dostosowanym do możliwości każdego dziecka. Największe problemy z wejściem w ten nowy świat mieli sami nauczyciele. Zostali postawieni wobec konieczności całkowitego zrewidowania wyuczonego wcześniej podejścia do dziecięcej edukacji. Dzięki glottodydaktyce zaczęli odkrywać właściwe mechanizmy leżące u podstaw poznania języka polskiego i matematyki przez najmłodszych.
Specjalistyczne kursy glottodydaktyki ojczystojęzycznej prowadzi powołany przez Przedsiębiorstwo Glottispol sp. z o.o. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN z Gdańska. Obecnie glottodydaktyka wykładana jest także jako specjalność w polskich uczelniach. Nauczyciele, którzy kończą egzaminem kurs organizowany przez ODN, posiadają Licencję na prowadzenie zajęć systemem edukacyjnym prof. Rocławskiego. Absolwenci kursów tworzą glottodydaktyczną rodzinę. Potrafią pomóc każdemu dziecku! Pamiętają o tym, że sukces szkolny wpływa na całe nasze życie.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA GLOTTODYDAKTYKI OJCZYSTOJĘZYCZNEJ:

1. Glottodydaktyka to pełna wiedza o dziecku, o tym, jak, gdzie i kiedy rozwijać umysł dziecka; uczyć dziecko czytania, pisania i liczenia.
2. Glottodydaktyk to nauczyciel, który wykonuje swoją pracę na najwyższym poziomie.
3. Każde dziecko otrzymuje od glottodydaktyki i glottodydaktyka pełną opiekę dydaktyczną.
4. Dzieci w placówkach glottodydaktycznych otrzymują mocne fundamenty do dalszego rozwoju umysłowego.
5. Glottodydaktyk nie zleca zadań szkolnych do domu, gdyż dzieci wszystko, co istotne poznają w szkole.
6. Wczesne i indywidualne stymulowanie dzieci do nauki, do poznawania świata to naczelna zasada glottodydaktyki.
7. Każde dziecko każdego dnia osiąga sukces, co wyzwala w dziecku, niezwykle ważne w edukacji, pozytywne emocje.
8. Dzieci lubią nauczyciela glottodydaktyka, lubią przedszkole, szkołę; chętnie uczęszczają do tych placówek.  
9. Glottodydaktyka rozwija w dziecku miłość do języka i matematyki, do świata wiedzy.
10. Glottodydaktyk nie powinien mieć porażek dydaktyczno-wychowawczych, a jeśli je ma, to nigdy nie wini za nie dziecka czy rodziców, ale tylko siebie.