MODEN
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
SYSTEM EDUKACYJNY PROFESORA BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO
G L O T T O D Y D A K T Y K A
STRONA GŁÓWNA

Drodzy Państwo!
LICENCJA jest jedynym dokumentem w pełni poświadczającym kwalifikacje do nauczania dzieci systemem glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego. Więcej szczegółów kontakt tel.: 58 556 08 90. W godzinach 8.00- 15.00.


EGZAMINY POPRAWKOWE (Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii)
Isnieje możliwość czterokrotnej próby zdania egzaminu końcowego (o Licencję). Po wyczerpaniu się limitu prób, należy powtórzyć cały kurs.
Cennik: 1 - 100 zł, 2 - 200 zł, 3 - 300 zł.


UWAGA! UWAGA! UWAGA! Jeżeli chcesz obejrzeć ofertę naszych SZKOLEŃ, WEJDŹ W ZAKŁADKĘ SZKOLENIA.


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN jest międzynarodową, niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli powołaną i prowadzoną przez Przedsiębiorstwo Glottispol sp. z o.o. z Gdańska.
ODN MODEN rozpoczął działalność w 1997 roku (został wpisany do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasiegu ogólnopolskim  pismo z Ministerwstwa Edukacji Narodowej, z dnia 28.05.1997r.). Został założony, by rozpropagować system profesora Bronisława Rocławskiego wśród nauczycieli. W trosce o nowoczesną i skuteczną edukację ODN MODEN powołał Klinikę Zaburzeń Mowy, Czytania, Pisania i Liczenia (więcej informacji na temat działalności Kliniki znajdą Państwo w zakładce na stronie głównej ODN MODEN).
Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli do udziału w organizowanych przez ODN MODEN konferencjach, kongresach, seminariach i sympozjach. Zapraszamy na szkolenia, kursy szkoleniowe, warsztaty, letnie i zimowe szkoły. Za udział w nich otrzymują Państwo punkty edukacyjne, a także certyfikaty uczestnictwa oraz, po zdaniu egzaminu, Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego. LICENCJA jest jedynym dokumentem w pełni poświadczającym kwalifikacje do nauczania dzieci systemem glottodydaktyki prof. Rocławskiego.
ODN MODEN przykłada wielką wagę do jakości prowadzonych szkoleń, dbając o wysoki poziom kształcenia systemem prof. Rocławskiego. Jest JEDYNĄ placówką, która prowadzi KURSY GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII, mając do tego pełne uprawnienia.
ODN MODEN wyszkolił już tysiące nauczycieli, którzy pracują w przedszkolach, szkołach (zakładka Przedszkola i szkoły z Glottodydaktyką na stronie głównej Glottispolu) i poradniach na terenie całego kraju. Glottodydaktyka prof. Rocławskiego jest bardzo pozytywnie odbierana, gdyż nauczyciele przygotowani do nauczania tym systemem potrafią pomóc każdemu dziecku, także dzieciom z licznymi dysfunkcjami, także tym, które zostały zdiagnozowane jako dyslektycy.
Wykładowcy ODN MODEN mają pełne kwalifikacje i wiedzę do prowadzenia szkoleń systemem prof. Rocławskiego. Ukończenie kursu w ODN MODEN umożliwia Państwu kontakt ze specjalistami w swoich dziedzinach, kontakt z twórcą glottodydaktyki ojczystojęzycznej – prof. Rocławskim, co pozwala zdobyć wiedzę z najlepszego źródła. Po ukończeniu kursu mają Państwo stały kontakt z wykładowcami, którzy służą fachową radą i pomocą w każdej sytuacji.
Posiadanie oryginalnej i ważnej Licencji wydanej przez ODN MODEN, potwierdza pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego, a ukończenie kursów doskonalących w ODN MODEN przygotowuje do kształcenia nauczycieli systemem prof. Rocławskiego. Profesor Bronisław Rocławski od lat prowadzi zajęcia z glottodydaktyki i glottoterapii w polskich uczelniach. Osoby, które poznały system prof. Rocławskiego w ramach specjalności na studiach, prosimy o kontakt z ODN MODEN w celu uzyskania Licencji na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowoczesną, rzetelną i skuteczną edukacją!

Kierownictwo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli MODEN z Gdańska

-------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA ZMIANY!
Szanowni Państwo, wprowadzamy zmiany w prowadzeniu kursów z zakresu glottodydaktyki i glottoterapii. Po rocznym doświadczeniu z podziałem szkolenia na dwie części (stopnie) wracamy do pełnego kursu, ale z częścią wstepną samokształceniową. Gdy mówimy o kursach, to mamy na myśli także Letnią i Zmową Szkołę Glottodydaktyki i Glottoterapii. Absolwent po zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje Zaświadczenie i
Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego. Informacje szczegółowe znajdą Państwo w zakładce SZKOLENIA.
Dodatkowa informacja. Obecnie jednostką szkolącą nie jest ODN
 MODEN, a Przedsiębiorstwo Glottispol Sp. z o.o.

Wszelkie pytania w sprawie kursów i licencji prosimy kierować na adres e- mail: biuro@glottispol.gda.pl

EGZAMINY POPRAWKOWE (Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii)
Isnieje możliwość czterokrotnej próby zdania egzaminu końcowego (o Licencję). Po wyczerpaniu się limitu prób, należy powtórzyć cały kurs.
Cennik: 1 - 100 zł, 2 - 200 zł, 3 - 300 zł.
 

Polityka prywatności jest dostępna na stronie głównej Glottispolu w zakładce Polityka Pywatności