MODEN
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
SYSTEM EDUKACYJNY PROFESORA BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO
G L O T T O D Y D A K T Y K A
KLINIKA ZABURZEŃ MOWY, CZYTANIA, PISANIA I LICZENIA.

Siedziba KLINIKI: 

Gdańsk - Oliwa, ul. Abrahama 18 (vis à vis meczetu), 80-307 Gdańsk

Klinika Zaburzeń Mowy, Czytania, Pisania i Liczenia jest instytucją, w której leczy się zaburzenia mowy oraz pomaga w przezwyciężeniu szkolnych trudności w zakresie czytania, pisania i liczenia, powołaną przez działające od ponad 20 lat dla dobra edukacji polskich dzieci Przesiębiorstwo Glottispol sp. o.o. z Gdańska. W Klinice z pełnym sukcesem leczą się uczniowie, którzy zostali „zaetykietowani” jako dyslektycy, dysgraficy, dysortograficy, akalkulicy. Wyjątkowość tej instytucji nie sprowadza się tylko do wysokiej efektywności terapii oraz kadry wykwalifikowanych specjalistów, m.in. autora oryginalnych i bardzo efektywnych metod nauczania dzieci czytania, pisania i liczenia -  prof. dra hab. Bronisława Rocławskiego oraz prof. dr hab. Małgorzaty Rocławskiej-Daniluk. W Klinice uczeń jest leczony, a osoba mu towarzysząca (najczęściej matka) zdobywa wiedzę i umiejętności, które pozwalają jej na pełne włączenie się w proces leczenia zaburzenia, co ma wpływ na znaczne obniżenie kosztów terapii. Serdecznie zapraszamy na konsultacje zaburzeń mowy i w zakresie dysleksji, dysortografii, dysgrafii, akalkulii i innych, które występują lub wystąpiły w trakcie edukacji przedszkolnej i szkolnej. Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe. Mamy także bogata ofertę dodatkowych zajęć warsztatowych. Prosimy o zapoznanie się z ofertą.
Dyrekcja i Administracja
Kliniki Zaburzeń Mowy, Czytania Pisania i Liczenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA I KONSULTACJE W KZMCzPiL

Rejestracja

Telefoniczna: 58 556 08 90 w dni powszednie od godz. 8.00 - 16.00 
Mailowa: biuro2@glottispol.gda.pl

Konsultacje
 trwają do 45 minut. Cena: 90 zł. Terminy konsultacji - poniedziałek, środa i czwartek. Godziny ustalane są indywidualnie.

Oferta/tematyka zajęć

Ćwiczenia artykulacyjne buzi i języka,
Profilaktyka logopedyczna, 
Zajęcia plastyczne usprawniające małą motorykę ręki,
Glottozabawy muzyczne,
Glottoterapia,
Terapia afazji,
Terapia dysleksji,
Terapia zaburzeń liczenia,
Zajęcia z dykcji,
Terapia jąkania,
Terapia zaburzeń grafii.

Ceny zgodnie z cennikiem KZMCZPIL 2016r.

Zajęcia 45 minut - 60 zł, zajęcia 30 minut - 40 zł

Pracujemy także na rozszerzeniem oferty, jesteśmy otwarci na propozycje ze strony naszych klientów i pacjentów. Czekamy na propozycje przesyłane na maila biuro@glottispol.gda.pl

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 
Uwagi dodatkowe:
Ceny promocyjne przy płatności za miesiąć/semestr/ rok obowiązują przy następującym systemie płatności: opłaty należy dokonać przed rozpoczęciem cyklu zajęć (np. za listopad do końca października, za cały semestr lub rok – przed pierwszymi zajęciami).

ODWOŁANIE/PRZEŁOŻENIE ZAJĘĆ:
W przypadku choroby lub innej przyczyny należy odwołać zajęcia w stosownym terminie, najlepiej 1 dzień wcześniej lub najpóźniej w dniu zajęć około 4-5 godzin wcześniej (tel. 58 556 08 90). Odwołane zajęcia mogą odbyć się w umówionym, późniejszym terminie (w terminie do dwóch tygodni). Jest to warunek konieczny, by nie przepadła opłata za zajęcia (karnet: miesiąc/semestr/rok).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki warsztatów i zajęć odbywających się w Klinice Zaburzeń Mowy, Czytania, Pisania i Liczenia bez podania przyczyny. 
Klinika Zaburzeń Mowy, Czytania, Pisania i Liczenia przestrzega prawa do ochrony danych osobowych. Pełna polityka prywatności jest dostępna pod linkiem  http://www.glottispol.pl/_podstrony/index.php?p=polityka.

 
WARSZTATY W KLINICE ZABURZEŃ MOWY, CZYTANIA, PISANIA I LICZENIA


WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW

w siedzibie Kliniki ZMCzPiL (ul. Abrahama 18, Gdańsk-Oliwa).

DRODZY PAŃSTWO!
Dnia 15 lutego 2014r. odbyło się spotkanie informacyjne dla Seniorów. Wszystkim osobom serdecznie dziękujemy za przybycie! Warsztaty plastyczne dla Seniorów rozpoczynają się dnia 17 lutego 2014r. Mamy jeszcze wolne miejsca.
Osoby zapisane na zajęcia otrzymają informację drogą mailową lub telefonicznie. 

Zapraszamy!


PLAN WARSZTATOWYCH ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW

Są jeszcze wolne miejsca i można zapisać się na zajęcia. Zapraszamy!
Zajęcia cotygodniowe (1 raz w tygodniu):

PONIEDZIAŁEK
(1,5 h)
godz. 11.00-12.30 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
Informujemy, że karnety zniżkowe miesięczne są dostępne od 1 marca 2014r.

ZAPRASZAMY. Zapisy tel. 58 556 08 90 (w dni powszednie od 8.00-16.00).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
w siedzibie Kliniki ZMCzPiL (ul. Abrahama 18, Gdańsk-Oliwa).
Zapraszamy!

PLAN ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH 

1. Warsztaty plastyczne z elementami arteterapii.


Zapisy na zajęcia po wakacjach rozpoczynamy od dnia 15 września 2014. Zapraszamy!
Terminy i godziny spotkań - do ustalenia.

zajęcia codzienne i cotygodniowe (1 raz w tygodniu):

ZAPRASZAMY. Zapisy tel. 58 556 08 90 (w dni powszednie od 8.00-16.00).
ZAPRASZAMY. Zapisy tel. 58 556 08 90 (w dni powszednie od 8.00-16.00).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------