Pełna oferta
Nowości
Klocki logo®
Glottodywaniki
Zeszyty i ćwiczenia
Książki
Plansze
Gry
Świat Glotto
Plansze
PLANSZA TEMATYCZNA – Alfabet glotto Małe litery pisane
Autor: Bronisław Rocławski, Dawid Dąbecki
Format: 68 cm x 48 cm
Cena: 21,59zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
PLANSZA TEMATYCZNA – Alfabet glotto Wielkie litery pisane
Autor: Bronisław Rocławski
Cena: 21,59zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
PLANSZA TEMATYCZNA – Alfabet Glotto Małe litery drukowane
Autor: Bronisław Rocławski
Cena: 21,59zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
PLANSZA TEMATYCZNA – Alfabet Glotto Wielkie litery drukowane
Autor: Bronisław Rocławski
Cena: 21,59zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
PLANSZA TEMATYCZNA – U lekarza
Autor: Katarzyna Rocławska-Dąbecka, Dawid Dąbecki
Format: 65 cm x 47 cm
Cena: 21,59zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
Plansza tematyczna U LEKARZA – zestaw wyrazów na foliach adhezyjnych przylegających do planszy
Cena: 11,54zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
PLANSZA TEMATYCZNA – Salon
Autor: Katarzyna Rocławska-Dąbecka, Dawid Dąbecki
Format: 65 cm x 47 cm
Cena: 21,59zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
Plansza tematyczna SALON – zestaw wyrazów na foliach adhezyjnych przylegających do planszy
Cena: 11,54zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
PLANSZA TEMATYCZNA – Park
Autor: Katarzyna Rocławska-Dąbecka, Dawid Dąbecki
Format: 65 cm x 47 cm
Cena: 21,59zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
Plansza tematyczna PARK – zestaw wyrazów na foliach adhezyjnych przylegających do planszy
Cena: 11,54zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
Ilustracje i projekt graficzny strony i animacji: Katarzyna i Dawid Dąbeccy
Muzyka i tekst piosenki: Katarzyna Rocławska-Dąbecka
Kodowanie i animacja: Studio eMart Michał Kozioł
Podziękowania dla Michała Daniluka za pomoc w realizacji nagrań muzycznych