Pełna oferta
Nowości
Klocki logo®
Glottodywaniki
Zeszyty i ćwiczenia
Książki
Plansze
Gry
Świat Glotto
Książki
Świat głosek i liter. Elementarz
Autor: Bronisław Rocławski
Cena: 40,40zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
Świat głosek i liter. Przewodnik metodyczny
Autor: Izabela i Bronisław Rocławscy
Cena: 13,85zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
Rozwój sprawności syntetyzowania wyrazów z fonemów w grupie dzieci 6-letnich
Autor: Małgorzata Rocławska-Daniluk
Cena: 49,65zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
Nauka czytania i pisania
Autor: Bronisław Rocławski
Cena: 19,62zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
Jak porozumiewać się, kiedy nie można mówić? Poradnik dla opiekunów chorego z afazją
Autor: Aleksandra Duranowska-Serocka
Cena: 30,02zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
Nauka ortografii z glottodywanikiem
Autor: Bronisław Rocławski
Cena: 23,10zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, padagogów, psychologów i logopedów cz. I i cz. II
Autor: Bronisław Rocławski
Cena: 53,12zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
Poradnik logopedyczny dla rodziców dzieci z zespołem Downa
Autor: Halina Waszczuk
Cena: 31,16zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
Zabawy z KLOCKAMI LOGO®
Autor: Bronisław Rocławski
Cena: 23,10zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
Krytyczne spojrzenie na zasady polskiej ortografii
Autor: Bronisław Rocławski
Cena: 18,48zł
Dodaj do koszyka:
Ilość:
Ilustracje i projekt graficzny strony i animacji: Katarzyna i Dawid Dąbeccy
Muzyka i tekst piosenki: Katarzyna Rocławska-Dąbecka
Kodowanie i animacja: Studio eMart Michał Kozioł
Podziękowania dla Michała Daniluka za pomoc w realizacji nagrań muzycznych