O glottodydaktyce i glottodydaktykach

Na glottodydaktykę składa się wiedza, program, metody i umiejętności, które pozwalają nauczycielom i rodzicom stymulować właściwy rozwój języka dziecka, a przede wszystkim pozwalają nauczyć każde dziecko czytania i pisania. Uczniom z trudnościami w czytaniu i pisaniu glottodydaktyka umożliwia wyjście z zaburzeń. Glottodydaktyka uczy poprzez zabawy dydaktyczne. Glottodydaktycy są wyposażeni w odpowiednią wiedzę z zakresu lingwistyki, która pozwala im rozumieć problemy dzieci, gdy uczymy je czytania i pisania. Dzieci w czasie zajęć z glottodydaktyki są bardzo aktywne i kreatywne. Glottodydaktyka rozwija sferę poznawczą, uczy logicznego myślenia. Glottodydaktyka przynosi dzieciom i nauczycielom radość z poznawania języka ojczystego. Dzieci na zajęciach z glottodydaktyki stają się czytelnikami i pisarzami. Mają ogromną chęć czytania polskich tekstów i wyrażania na piśmie swoich myśli. Dzieci objęte glottodydaktyczną troską nie mają problemów z przyswajaniem matematyki, a w późniejszych latach szkolnych wszystkich innych przedmiotów: historii, geografii, biologii. Glottodydaktyka sprawia pewne trudności nauczycielom. Tradycyjnie przygotowani do edukacji językowej borykają się z nowymi ujęciami, innym spojrzeniem na dziecko i jego problemy. Glottodydaktyka jest łatwa dla dzieci. One już w wieku 4 lat są w stanie składać wyrazy z głosek i rozkładać wyrazy na głoski. Te umiejętności są potrzebne w nauczaniu czytania i pisania w pismach alfabetycznych. Nasz język posługuje się pismem alfabetycznym, chociaż jest w nim coraz więcej problemów ortograficznych i ortofonicznych, które tę alfabetyczność zakłócają. Glottodydaktycy są w pełni świadomi tych problemów, co pozwala im nauczać dobrze ortografii, odkrywać z dziećmi reguły ortograficzne i ortofoniczne.

 

prof. dr hab. Bronisław Rocławski