Sentencje prof. Bronisława Rocławskiego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentencje prof. Bronisława Rocławskiego
 1. W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami.
 2. Nie jestem już małym dzieckiem, teraz chcę, aby coraz więcej zależało od mnie.
 3. W miłości dziecko zanurza się najgłębiej.
 4. Przestrzeń jest naturalną potrzebą życia rozwijającego się.
 5. Twórzmy wokół dziecka przyjazną przestrzeń, którą ono wypełni ruchem i radosną zabawą.
 6. Nie ma sukcesu w edukacji, bez pełnej z uczniem kolaboracji.
 7. W ruchu dziecka siła życia fizycznego i umysłowego.
 8. Podstawową formą działania dziecka jest radosna zabawa.
 9. Takie są rzeczypospolite, jakie ich nauczycieli edukowanie.
 10. Takie są rzeczypospolite, jakie ich dzieci edukowanie.
 11. Takie są rzeczypospolite, jakie ich nauczycieli i dzieci edukowanie.
 12. Szanuj ucznia swego jak siebie samego.
 13. Uśmiech jest obrazem radosnego i zdrowego życia.
 14. Nauczcie się kochać dziecko przed poczęciem, abyście umieli je kochać, gdy się narodzi.
 15. Nauczmy się kochać dzieci od przedpoczęcia.
 16. W umyśle niewiele, gdy zmysły zastygłe.
 17. Język jest motorem napędzającym myślenie.
 18. Tylko szkoły lubiane mają szansę na dobre edukowanie.
 19. Wszystkie dzieci czytają całej Polsce.
 20. Matematyka królową wszystkich dzieci.
 21. Wszystkie dzieci są dwujęzyczne.
 22. Wszystkie dzieci kochają swoje szkoły.
 23. Wszystko co mądre przychodzi do nas za późno, wszystko co głupie – za wcześnie.
 24.