FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA PRZEZNACZONY DLA LICENCJONOWANYCH NAUCZYCIELI, KTÓRZY UKOŃCZYLI KURS GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII OJCZYSTOJĘZYCZNEJ – SYSTEMU PROF. BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO.

Imię
Nazwisko
PESEL

PRZEDSIĘBIORSTWO GLOTTISPOL sp. z o.o. i ODN MODEN informuje, że respektuje prawo, które głosi, iż dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z literą prawa kodeksu cywilnego. Uzyskanych danych osobowych nie ujawniamy osobom trzecim, nie handlujemy nimi ani nie obracamy nimi w sposób inny niż tylko do celów naszej wewnętrznej weryfikacji.