RELACJA Z PROMOCJI KSIĄŻKI PROF. BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO W RATUSZU STAROMIEJSKIM W GDAŃSKU
Data: 30 marca 2012 r.
Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku
Organizator: Wydawnictwo Przedsiębiorstwa Glottispol sp. z o.o., Nadbałtyckie Centrum Kultury
Koordynator projektu: Katarzyna Rocławska-Dąbecka
Wydarzenie: Promocja książki prof. BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO „O związkach nauczania matematyki z nauczaniem języka w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym” połączona z prelekcją na temat: „Skuteczna nauka języka polskiego i angielskiego w świetle aktualnych doniesień z Wielkiej Brytanii”.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Gdańska PAWEŁ ADAMOWICZ

Patronat medialny: Radio Plus, „Bliżej Przedszkola”, Reedukacja.pl

RELACJA Z WYDARZENIA

Wydarzenie miało charakter otwarty. Na promocję i prelekcję przybyli nauczyciele, rodzice, studenci zainteresowani nowoczesną edukacją dziecięcą. Impreza trwała ponad 3 godziny. Wydarzenie rozpoczęło się od występu muzycznego wiolonczelistki Anny Sawickiej i pianistki Anny Mikolon. Znakomite instrumentalistki zaprezentowały utwory polskich autorów m. in. W. Lutosławskiego, I. J. Paderewskiego. Była to prawdziwa uczta muzyczna. Spotkanie z autorem książki poprowadziła logopedka Joanna Jatkowska. Goście zadawali szereg pytań, na które wyczerpująco odpowiadał bohater wieczoru prof. Bronisław Rocławski. Szczególne zainteresowanie wzbudzała tematyka związana z prezentowaną książką: relacje między językiem polskim a matematyką, które pomijane skutkują problemami w nauczaniu matematyki i w przyswajaniu matematyki przez dzieci. Wokół tego tematu wywiązała się interesująca dyskusja. Organizatorzy, ogłaszając kilkuminutową przerwę, zaprosili zgromadzonych gości na poczęstunek. Po przerwie rozpoczęła się prelekcja prof. Rocławskiego połączona z prezentacją multimedialną. Było to niezwykle ciekawe i odkrywcze doświadczenie dla wszystkich przybyłych, którzy mogli dzięki prezentacji poznać najnowsze trendy w nauczaniu języka angielskiego zbieżne z założeniami systemu prof. Rocławskiego zwanego glottodydaktyką ojczystojęzyczną. Wydarzenie zakończyło się podpisywanie książki przez autora.

fot. www.ankara.pl