01.01.2012Jak należy rozumieć gotowość dzieci do nauki czytania i pisania
  Bronisław Rocławski    W Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolne...
28.12.2011Na drodze do.... glottodydaktyki
Bronisław Rocławski    Czas szybko płynie. W marcu 1972 r., a więc 40 lat temu, ukazał się na łamach Życia Szkoły mój artykuł zatytułowany Na drodze do nowego elementarza. M...
19.12.2011Glottodydaktyka na tle innych sposobów edukacji językowej i matematycznej dzieci
Uwagi wstępne   Użyty w tytule termin „glottodydaktyka” jest stosowany na określenie edukacji językowej. Glottodydaktykę dzieli się na obcojęzyczną i ojczystojęzyczną. Glottodyda...
19.12.2011Apel o zaprzestanie zadawania do domu tego, co powinno być realizowane w szkole
 Od wielu lat śledzimy zmagania rodziców, którzy walczą przeciw nadmiernemu przeciążeniu dziecięcych tornistrów. Uczniowie są ofiarą nieracjonalnego wykorzystania przez nauczyci...
19.12.2011Nie nazywajcie naszych dzieci dyslektykami !
    Apel o zaprzestanie nazywania naszych dzieci dyslektykami   Od czasu do czasu, a ostatnio często, środki przekazu masowej informacji są wykorzystywane do niszczenia naszej oświat...
19.12.2011Przykazania glottodydaktyczne
                                   ...
19.12.2011List otwarty do każdego, komu na sercu leży dobro naszej oświaty
Zwracamy się do najwyższych władz RP o niedopuszczenie do wdrożenia obecnie przygotowywanej reformy oświaty i każdej innej w przyszłości, która będzie reformą z woli władz, a nie z woli narodu...
19.12.2011Odmienić oblicze naszej oświaty
  Bronisław Rocławski Odmienić oblicze naszej oświaty! Niech zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze oświaty - naszej oświaty! Za Papieżem Janem Pawłem II Czterdzieści  lat temu w...
19.12.2011O zaniedbaniach i zaniechaniach w edukacji językowej i matematycznej dzieci
  Bronisław Rocławski O zaniedbaniach i zaniechaniach w edukacji językowej i matematycznej dzieci (Referat wygłoszony na konferencji w UWM w Olsztynie) Streszczenie Najbardziej zaniedbaną dziedz...
19.12.2011Wywiad Moniki Wiśniewskiej-Kin z Bronisławem Rocławskim
Dokąd zmierza nauka czytania i pisania w polskiej szkole, Panie Profesorze? Od lat 70. prowadzi Pan badania nad efektywnością nauki czytania i pisania w różnych regionach kraju. Wynika z nich, że tr...
19.12.2011Jean Piaget miał prawo do pomyłek
Bronisław Rocławski Jean Piaget miał prawo do pomyłek W jednym z wywiadów filmowych udostępnionym przez francuski Institut National de l\'Audiovisuel w 1990 r. , a więc 10 lat po śmierci J. Piag...