MODEN
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
SYSTEM EDUKACYJNY PROFESORA BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO
G L O T T O D Y D A K T Y K A
SZKOLENIA

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia, kursy szkoleniowe, warsztaty, letnie i zimowe szkoły. Za udział w nich otrzymują Państwo punkty edukacyjne, zaświadczenie uczestnictwa w kursie, a po zdaniu egzaminu także Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego. Grono osób, które zaufały ODN MODEN ciągle się powiększa. Nasi absolwenci, dzięki gruntownej i potwierdzonej Licencją wiedzy, potrafią pomóc każdemu dziecku z trudnościami w nauce. GORĄCO ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!


WAŻNA INFORMACJA DLA PRZYSZŁYCH KURSANTÓW:
W trosce o jak najlepszą edukację i wysoki poziom prowadzonych szkoleń, w trosce o wysoki poziom kształcenia dzieci systemem prof. Rocławskiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN informuje, że jest JEDYNĄ PLACÓWKĄ W PEŁNI UPRAWNIONĄ DO PROWADZENIA KURSÓW GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII.
Tylko osoby posiadające oryginalną i ważną Licencję wydaną przez ODN MODEN, mają pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi, a po ukończeniu kursów doskonalących zdobywają przygotowanie do kształcenia nauczycieli systemem prof. Rocławskiego. Osoby, które nie posiadają Licencji, prosimy o pilny kontakt z ODN MODEN:
biuro@glottispol.gda.pl
UWAGA ZMIANY! Zmieniamy sposób kształcenia. Podział na część szamokształceniową i 10-dniowy kurs naoczny (letni) i 9-dniowy kurs naoczny (zimowy).
Szanowni Państwo, wprowadzamy zmiany w prowadzeniu kursów z zakresu glottodydaktyki i glottoterapii. Po rocznym doświadczeniu z podziałem szkolenia na dwie części (stopnie) wracamy do pełnego kursu, ale z częścią wstepną samokształceniową. Gdy mówimy o kursach, to mamy na myśli także Letnią i Zmową Szkołę Glottodydaktyki i Glottoterapii. Kurs został skrócony do 100 godzin zajęć tablicowych (5 spotkań sobotnio-niedzielnych lub 9/10 dni zajęć w Zimowej/Letniej Szkole). Absolwent otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz po zdaniu egzaminu końcowego –
Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego.
Wszelkie pytania w sprawie kursów i licencji prosimy kierować na adres e- mail:

biuro@glottispol.gda.pl
UWAGA Osoby chcące uzyskać duplikat Licencji, prosimy o wcześniejszą wpłatę 120 zł na konto Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817 (z dopiskiem w tytule wpłaty "Licencja duplikat").------------------------------------------------------------------------------------------------
Drodzy Państwo, ruszamy w Polskę z glotto szkoleniami! Ponieważ często dochodzą do nas informacje, że są osoby chętne do udziału w naszych szkoleniach, ale nie mogą na nie dotrzeć do Gdańska lub Warszawy, otwieramy możliwość zapisywania się na kursy w wielu miejscowościach w Polsce. Szczegółowe dane o terminach podamy po zgłoszeniu się 15 uczestników (dla pierwszych 15 osób osób przewidujemy 20% zniżki za kurs). Kursy zorganizujemy w większych miejscowościach (w kraju i za granicą). Czekamy na Państwa propozycje miejsc i terminów glottodydaktycznych szkoleń. Propozycje prosimy składać drogą elektroniczną: biuro2@glottispol.gda.pl lub telefonicznie tel. 58 556 08 90 (8.00- 16.00)Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, łączna liczba godzin: 150 (wliczając sesję zerową i samokształceniową) Miejsce:  (adres podamy w późniejszym terminie).

Kurs w Dąbrowie Górniczej zakończył się 7 czerwca 2015 roku. Czekamy na kolejne zgłoszenia.
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy dostarczyć:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania powyżej), 
- kopię zaświadczenia o wykształceniu (np. ksero dyplomu),
Zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie 58 556-08-90, mailem na adres: biuro@glottispol.gda.pl faksem: 58 556-08-90
lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo GLOTTISPOL sp. z o.o., 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 18.
Opłata za kurs: Pełny koszt szkolenia wynosi 1600 zł. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ogranioczona.
NUMER KONTA BANKOWEGO: Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817 Prosimy o przelew z dopiskiem: "Szkolenie (nazwa miejscowości, w której będzie odbywał się kurs i termin kursu)".

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rekrutacja na kurs GLOTTODYDAKTYKA I GLOTTOTERAPIA (poza Warszawą i Gdańskiem)

Kurs
GLOTTODYDAKTYKA I GLOTTOTERAPIA we Włocławku (zakończony)

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rekrutacja na kurs GLOTTODYDAKTYKA PRZEDSZKOLNA (w Gdańsku i innych miejscowościach)

Kurs GLOTTODYDAKTYKA PRZEDSZKOLNA w Gdańsku
Kurs w Gdańsku rozpocznie się z chwilą zebrania się grupy. Obecnie czekamy na zgłoszenia. 
(UWAGA, przyjmujemy także zgłoszenia na KURS ORTOGRAFIA I GLOTTOTERAPIA, uzupełniający dla osób kończących kurs GLOTTODYDAKTYKA PRZEDSZKOLNA. Zobacz poniżej)

Terminy: do ustalenia,
Zajęcia odbywają się:
A - w systemie zajęć sobotnio-niedzielnych (8.00 - 17.00)
B - w systemie zajęć popołudniowych od poniedziałku do czwartku (16.00 - 20.00)

Łączna liczba godzin: około 100

Miejsce: Gdańsk, ul. A. Abrahama 18  (lub inne na terenie kraju pod warunkiem zebrania się grupy minimum 25 osób)

Opłata za kurs:
Pełny koszt szkolenia wynosi 990 zł. 
Na szkolenie są wpisywane osoby zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona.

NUMER KONTA BANKOWEGOBank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817

Prosimy o przelew z dopiskiem: "GP 2016"

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rekrutacja na kurs ORTOGRAFIA I GLOTTOTERAPIA

Kurs ORTOGRAFIA I GLOTTOTERAPIA
(Uzupełniający dla osób kończących kurs GLOTTODYDAKTYKA PRZEDSZKOLNA). 


Terminy: -

Łączna liczba godzin: 50

Miejsce: Gdańsk, ul. A. Abrahama 18  (lub inne na terenie kraju pod warunkiem zebrania się grupy minimum 25 osób)

Opłata za kurs:
Pełny koszt szkolenia wynosi ....... zł. 
Na szkolenie są wpisywane osoby zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona.

NUMER KONTA BANKOWEGOBank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817
Prosimy o przelew z dopiskiem: "GP 2016"

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rekrutacja na pełen 150 godzinny kurs GLOTTODYDAKTYKA I GLOTTOTERAPIA (Warszawa i Gdańsk)


GDAŃSK 2016

-------------------------------

 

KURS:
XXIII Letnia Szkoła Glottodydaktyki i Glottoterapii 2016


Terminy: 4 - 16 lipca 2016 (uwaga miejsce: Poznań) 
              18 - 30 lipca 2016 (Gdańsk)

Łączna liczba godzin (wliczając sesję zerową i samokształceniową, z dostarczonych drogą mailową materiałów): 150
Miejsce: Gdańsk, ul. A. Abrahama 18 

Opłata za kurs:
Pełny koszt szkolenia wynosi 1670 zł. 
UWAGA promocja! Dokonując opłaty za szkolenie do 15 maja 2016r., otrzymasz rabat w wysokości 30% ceny szkolenia. Wpłacisz 1169 zł. Dokonując wpłaty do 15 czerwca 2016r, otrzymasz 15% rabat. Wpłacisz 1419,50 zł.  
Na szkolenie są wpisywane osoby zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 20 maja 2016.

NUMER KONTA BANKOWEGOBank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817
Prosimy o przelew z dopiskiem: "LSz 2016"

Materiały do pobrania: Formularz zgłoszeniowy Program

Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy dostarczyć:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy ( do pobrania powyżej), 
- kopię zaświadczenia o wykształceniu (np. ksero dyplomu),


Zgłoszenia
 prosimy dokonywać telefonicznie 58 556-08-90, mailem na adres: biuro@glottispol.gda.pl faksem: 58 556-08-90
lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo GLOTTISPOL Sp. z o.o., 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 18.

Organizator: OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MODEN W GDAŃSKU
Dla osób zainteresowanych możemy zorganizować dzień przed rozpoczęciem zajęć 
wycieczkię krajoznawczą np. do zamku krzyżackiego w Malborku, w Gniewie, po Kaszubach i Kociewiu oraz wodolotem na Hel. 
Koszt wycieczki jest uzależniony od liczby uczestników. Opłaty za wycieczki będą przyjmowane do 2 maja 2016r.


WARSZAWA 2016
--------------------------------------

2016r.:
Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii 2016

Materiały do pobrania:  Formularz zgłoszeniowy Program

Terminy zajęć: -
Rozpoczęcie zajęć:
-
Zakończenie zajęć:-  
Uwaga, kolejny kurs w Warszawie rozpocznie się z chwilą zebrania się grupy. Obecnie czekamy na zgłoszenia. 
Opłata za kurs:
Pełny koszt szkolenia wynosi 1670 zł
Opłata musi być uregulowana najpóźniej do dnia rozpoczęcia sie kursu. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ogranioczona.

----------------------------------------------------------------------


STARGARD 2016
--------------------------------------

2016r.:
Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii 2016

Materiały do pobrania:  Formularz zgłoszeniowy Program
Terminy zajęć-
Rozpoczęcie zajęć (prawdopodobne): 29.04.2016
Terminy zjazdów (prawdopodobne); 30.04/01.05.2016, 14/15.05.2016, 27/28/29.05.2016, 10/11/12.06.2016, 24/25/26.06.2016

Zakończenie zajęć (prawdopodobne): 1/2/3/.07.2016 
Uwaga, kurs rozpocznie się z chwilą zebrania się grupy. Obecnie czekamy na zgłoszenia. 
Opłata za kurs:
Pełny koszt szkolenia wynosi 1600 zł
Opłata musi być uregulowana najpóźniej do dnia rozpoczęcia sie kursu. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ogranioczona.
NUMER KONTA BANKOWEGOBank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817
Prosimy o przelew z dopiskiem: "KURS Stargard 2016"