MODEN
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
SYSTEM EDUKACYJNY PROFESORA BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO
G L O T T O D Y D A K T Y K A
SZKOLENIA

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia, kursy szkoleniowe, warsztaty, letnie i zimowe szkoły. 
Po zdaniu egzaminu kończącego szkolenie/kurs otrzymują Państwo punkty edukacyjne, Z
aświadczenie uczestnictwa w kursie oraz Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego.
Grono osób, które zaufały ODN MODEN ciągle się powiększa. Nasi absolwenci, dzięki gruntownej i potwierdzonej Licencją wiedzy, potrafią pomóc każdemu dziecku z trudnościami w nauce. GORĄCO ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!

ODN MODEN może zorganizować kursy glottodydaktyki i glottoterapii oraz pozostałe kursy z naszej oferty szkoleniowej w innych niż Warszawa i Gdańsk miejscowościach. Osoby zainteresowane takim szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny 58 5560890 lub mailowy biuro@glottispol.gda.pl

Uwaga: EGZAMINY POPRAWKOWE (Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii)
Isnieje możliwość czterokrotnej próby zdania egzaminu końcowego (o Licencję). Po wyczerpaniu się limitu prób, należy powtórzyć cały kurs.
Cennik: Poprawka 1 - 100 zł, 2 - 200 zł, 3 - 300 zł.
 

Ważne informacje
Zgłoszenie na Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii (150 godzin)
Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy podpisać umowę szkolenia i wypełnić 
formularz zgłoszeniowy a następnie oba dokumenty przesłać na adres biuro@glottispol.gda.pl formularz zgłoszeniowy oraz dokonać wpłaty na konto 
Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817.  Opłata za 150 godzinny kurs wynosi 1670 zł.


Kursy:

Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii w Warszawie 2018
Uwaga: KURS rozpocznie sie z chwilą zebrania się grupy. Jeszcze czekamy na zgłoszenia. Zapraszamy.
Terminy:
1. 10/11.03.2018
2. 24/25.03.2018

3. 7/8.04.2018
4. 21/22.04.2018
5. 28/29.04.2018
6. 5/6.05.2018
Egzamin: 2/3.06.2018 (proponowany termin)
Miejsce: 
Warszawa (informacje szczegółowe podamy w najbliższym terminie)
Materiały do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy ProgramZimowa Szkoła Glottodydaktyki i Glottoterapii w Gdańsku
Termin:
29.01 - 11.02.2018
Miejsce: ul. Abrahama 18, 80-3017 Gdańsk
Materiały do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy Program


Letnia Szkoła Glottodydaktyki i Glottoterapii w Gdańsku

Termin: 16-29 lipca 2018
Miejsce: Gdańsk
Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy ProgramKurs Glottodydaktyki i Glottoterapii w Warszawie, 2017
Proponowane terminy zjazdów:
2/3 IX 2017, 16/17 IX 2017,30 IX /1 X, 14/15 X 2017, 28/29 X 2017, 4/5 XI 2017
Zjazd szósty (egzamin) - data zostanie podana w trakcie kursuKurs


KURS GLOTTODYDAKTYKA PRZEDSZKOLNA w Gdańsku, 2017

Kurs

KURS ORTOGRAFIA
 I GLOTTOTERAPIA (uzupełniający dla osób, które ukończyły Kurs Glottodydaktyka Przedszkolna)


 
Kurs

KURS GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII W SYSTEMIE SOBOTNIO-NIEDZIELNYM

Kurs

KURS GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII POPOŁUDNIOWY


 


Formularz zgłoszeniowy Program