MODEN
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
SYSTEM EDUKACYJNY PROFESORA BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO
G L O T T O D Y D A K T Y K A
SZKOLENIA

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia, kursy szkoleniowe, warsztaty, letnie i zimowe szkoły. 
Po zdaniu egzaminu kończącego szkolenie/kurs otrzymują Państwo punkty edukacyjne, Z
aświadczenie uczestnictwa w kursie oraz Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego.
Grono osób, które zaufały ODN MODEN ciągle się powiększa. Nasi absolwenci, dzięki gruntownej i potwierdzonej Licencją wiedzy, potrafią pomóc każdemu dziecku z trudnościami w nauce. GORĄCO ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!

ODN MODEN może zorganizować kursy glottodydaktyki i glottoterapii oraz pozostałe kursy z naszej oferty szkoleniowej w innych niż Warszawa i Gdańsk miejscowościach. Osoby zainteresowane takim szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny 58 5560890 lub mailowy biuro@glottispol.gda.pl

Uwaga: EGZAMINY POPRAWKOWE (Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii)
Isnieje możliwość czterokrotnej próby zdania egzaminu końcowego (o Licencję). Po wyczerpaniu się limitu prób, należy powtórzyć cały kurs.
Cennik: Poprawka 1 - 100 zł, 2 - 200 zł, 3 - 300 zł.
 

Ważne informacje
Zgłoszenie na Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii (150 godzin)
Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy wypełnić i przesłać na adres biuro@glottispol.gda.pl formularz zgłoszeniowy oraz dokonać wpłaty na konto 

Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817.  Opłata za 150 godzinny kurs wynosi 1670 zł.

Uwaga! Kurs w Inowrocławiu rozpocznie się z chwilą zebrania grupy. Czekamy na zgłoszenia. Jeszcze są wolnie miejsca.LETNIA
 SZKOŁA GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII W GDAŃSKU 2017
TERMIN: 15.07-28.07. 2017
Godzina rozpoczęcia: 9.00
Materiały do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy Program, Godzinowy plan nauczania został przesłany kursantom droga mailową.
PROMOCJA: Słuchacze XXIV Letniej Szkoły Glottodydaktyki i Glottoterapii są objęci 15% promocją na zakup
wszystkich pomocy edukacyjnych z oferty Glottispolu. Promocja obowiązuje od 15 lipca do 31 grudnia 2017r.

Godzinowy plana nauczania

Warsztaty LOGOPEDIA SZKOLNA DLA GLOTTODYDAKTYKÓW
Miejsce: Gdańsk, ul. Abrahama 18
Czas: sobota/niedziela (20 godzin)
Koszt: 300 złKurs

Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii w Warszawie, 2017
Proponowane terminy zjazdów:
25/26 II 2017, 11/12 III 2017, 25/26 III 2017, 8/9 IV 2017, 22/23 IV 2017
Zjazd szósty (egzamin) - data zostanie podana w trakcie kursu

Kurs

KURS GLOTTODYDAKTYKA PRZEDSZKOLNA w Gdańsku, 2017

Kurs

KURS ORTOGRAFIA
 I GLOTTOTERAPIA (uzupełniający dla osób, które ukończyły Kurs Glottodydaktyka Przedszkolna)


Kurs


KORESPONDENCYJNY KURS GLOTTODYDAKTYKI  I GLOTTOTERAPII  2017
 
 
Kurs kończy się egzaminem. Absolwenci kursu otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu i Licencję. Termin rozpoczęcia kursu: 27 marca 2017r. Warunkiem przyjęcia na kurs jest dokonanie wpłaty do 27 marca 2017r. Opłata za kurs: 1670 zł Materiały szkoleniowe zostaną przesłane po dokonaniu wpłat. 
 
Jeden trzydniowy zjazd, zakończony egzaminem, odbędzie się w Gdańsku, w terminach do ustalenia. Pozostałe zajęcia odbywają się z wykorzystaniem wszystkich możliwych komunikatorów.


Kurs

KURS GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII W SYSTEMIE SOBOTNIO-NIEDZIELNYM

Kurs

KURS GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII POPOŁUDNIOWY


Kurs
UWAGA
 KURS ZIMOWA SZKOŁA: ...
(pozostałe terminy stoją pod znakiem zapytania, ponieważ nie zebraliśmy jeszcze odpowiedniej liczby osób, by rozpocząć szkolenie)


Formularz zgłoszeniowy Program