MODEN
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
SYSTEM EDUKACYJNY PROFESORA BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO
G L O T T O D Y D A K T Y K A
SZKOLENIA

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia, kursy szkoleniowe, warsztaty, letnie i zimowe szkoły. Za udział w nich otrzymują Państwo punkty edukacyjne, zaświadczenie uczestnictwa w kursie, a po zdaniu egzaminu także Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego. Grono osób, które zaufały ODN MODEN ciągle się powiększa. Nasi absolwenci, dzięki gruntownej i potwierdzonej Licencją wiedzy, potrafią pomóc każdemu dziecku z trudnościami w nauce. GORĄCO ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!

ODN MODEN może zorganizować kursy glottodydaktyki i glottoterapii oraz pozostałe kursy z naszej oferty szkoleniowej w innych niż Warszawa i Gdańsk miejscowościach. Osoby zainteresowane takim szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny 58 5560890 lub mailowy biuro@glottispol.gda.pl


OFERTA
 SZKOLENIOWA ODN MODEN:

WAŻNE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH PRZYSZŁYCH KURSANTÓW (jak dokonać zgłoszenia na kurs i inne)KURS LETNIA SZKOŁA GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII 18-30 lipca 2016 w Gdańsku

Materiały do pobrania: Formularz zgłoszeniowy Program


KURS GLOTTODYDAKTYKI
 I GLOTTOTERAPII w Warszawie, 2016 (informacje ogólne, jesteśmy w trakcie zbierania się grupy) 
Materiały do pobrania: Formularz zgłoszeniowy Program


KURS GLOTTODYDAKTYKA PRZEDSZKOLNA w Gdańsku, 2016KURS ORTOGRAFIA
 I GLOTTOTERAPIA (uzupełniający dla osób, które ukończyły Kurs Glottodydaktyka Przedszkolna)