MODEN
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
SYSTEM EDUKACYJNY PROFESORA BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO
G L O T T O D Y D A K T Y K A
SZKOLENIA

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia, kursy szkoleniowe, warsztaty, letnie i zimowe szkoły. Za udział w nich otrzymują Państwo punkty edukacyjne, zaświadczenie uczestnictwa w kursie, a po zdaniu egzaminu także Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego. Grono osób, które zaufały ODN MODEN ciągle się powiększa. Nasi absolwenci, dzięki gruntownej i potwierdzonej Licencją wiedzy, potrafią pomóc każdemu dziecku z trudnościami w nauce. GORĄCO ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!

ODN MODEN może zorganizować kursy glottodydaktyki i glottoterapii oraz pozostałe kursy z naszej oferty szkoleniowej w innych niż Warszawa i Gdańsk miejscowościach. Osoby zainteresowane takim szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny 58 5560890 lub mailowy biuro@glottispol.gda.pl

Uwaga:
EGZAMINY POPRAWKOWE Pierwsze podejście jest bezpłatne.
Kolejne podejście jest płatne wg cennika dostępnego na stronie głównej ODN
 MODEN w Gdańsku.


WAŻNE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH PRZYSZŁYCH KURSANTÓW (jak dokonać zgłoszenia na kurs i inne)Rekrutacja na KURS Letnia Szkoła Glottodydaktyki i Glottoterapii w Gdańsku 18-30 lipca 2016
Materiały do pobrania: Formularz zgłoszeniowy Program

Plan nauczania
XXIII Letnia Szkoła Glottodydaktyki i Glottoterapii
od 18 do 30 lipca 2016 roku
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN, Gdańsk, ul. Abrahama 18
18 VII poniedziałek
9.00 – 9.30 inauguracja
9.35 – 10.30 pisemny sprawdzian  ze znajomości materiałów z sesji zerowej
10.45 – 13.45 i 14.15 − 17.30  Bronisław Rocławski, Lingwistyczne podstawy glottodydaktyki i glottoterapii: system fonologiczny współczesnego języka polskiego, alfabet polski, oznaczenie fonemów przez litery, litery podstawowe i niepodstawowe, reguły ortofoniczne
19 VII wtorek
8.00 -13.15 Bronisław Rocławski,  Lingwistyczne podstawy glottodydaktyki i glottoterapii (c.d.): system fonologiczny współczesnego języka polskiego, alfabet polski, oznaczenie fonemów przez litery, litery podstawowe i niepodstawowe, reguły ortofoniczne
13.20 sesja zdjęciowa ( zapraszamy także wykładowców)
14.15 – 17.00 Małgorzata Rocławska-Daniluk, Lingwistyczne podstawy glottodydaktyki i glottoterapii: głoski i ich klasyfikacja artykulacyjna, wymowa głosek w izolacji, budowa fonemowa wyrazów, zapis fonemowy wyrazów i oznaczanie liter niepodstawowych (tworzenie pisma ortograficzno-ortofonicznego)

 

 

18.00 wieczór integracyjny

 

 

20 VII środa
8.00 – 11.30 Bronisław Rocławski, Glottodydaktyka i glottoterapia a system edukacyjny. Podstawa programowa edukacji początkowej. Programy nauczania.
12.00 –13.45  i 14.15−17.30 Małgorzata Rocławska-Daniluk, Glottodydaktyka: przygotowanie dziecka do czytania i pisania – zadania z zakresu syntez (oś syntezy)
21 VII czwartek
8.00 – 13.45 Małgorzata Rocławska-Daniluk, Glottodydaktyka: przygotowanie dziecka do pisania – zadania z zakresu analiz (oś analizy). Oś działań graficznych (oś litery): litera jako wiązka cech dystynktywnych, grafem i jego cztery warianty, wiązanie liter z fonemami w czasie ćwiczeń syntezy i analizy fonemowej.
14.15 – 17.00 Teresa Szymańska, Z moich szkolnych doświadczeń glottodydaktycznych.
18. 00 wspólny spacer brzegiem  morza
22 VII piątek
8.00 – 13.45 Bronisław Rocławski, Glottoterapia: diagnoza stanu języka i mowy dziecka, diagnozowanie ortofonii, słuchu fonemowego i fonetycznego, diagnoza stanu czytania (tempo i technika czytania, czytanie  ze zrozumieniem)
14.15 – 17.00 Beata Kwapich , Wprowadzenie do budowania scenariuszy zajęć glottodydaktycznych
18.00 − 22.00 samokształcenie (repetytorium i c.d. budowania scenariuszy)
23 VII sobota
8.00 – 13.45  Katarzyna Rocławska-Dąbecka, Dawid Dąbecki, Wprowadzenie do pisma (grafii): litera jako wiązka cech dystynktywnych, litery i ich  łączenie w glottodydaktyce, dobór narzędzi do pisania.
14.15--17.00 Katarzyna Rocławska-Dąbecka, Wybrane zagadnienia z arteterapii.

 

 

 

24 VII  niedziela (samokształcenie, repetytorium)

 

 

 

 

 


25 VII poniedziałek
8.00 – 13.45 Małgorzata Rocławska-Daniluk, Glottoterapia: profilaktyka i usuwanie zaburzeń słuchu fonemowego, mowy. Nauka czytania i pisania. Terapia zaburzeń czytania.
14.15—17.00  Bronisław Rocławski, Bioneuropsychologiczne podstawy edukacji językowej i matematycznej dzieci.

 

 

26 VII wtorek
8.00 – 9.30  Bronisław Rocławski, Sprawdzian z zapisu fonemowego wyrazów i oznaczania liter niepodstawowych.
9.45 – 13.45 i 14.15 – 17.00 Bronisław Rocławski, Inne spojrzenie na nauczanie matematyki.
 Ortografia polska: Sprawdzanie stanu ortografii (dyktanda glottodydaktyczne)
18.00 – 22.00 samokształcenie
27 VII środa
8.00 – 17.00 Bronisław Rocławski, Odkrywanie reguł ortograficznych.  Wprowadzenie rodziców w nowe nauczanie dzieci języka i matematyki (scenariusze spotkań z rodzicami). Rozwój poznawczy dziecka (rola rodziców i środowiska edukacyjnego dziecka).
28 VII  czwartek
8.00—17.00 Bronisław Rocławski, Edukacja dzieci od przedpoczęcia. Nauka czytania od urodzenia.
Podstawa programowa i program nauczania dzieci od urodzenia (nauka budowania podstawy i programu)
29 VII piątek
8.00 – 13.45 i 14.15 − 17.00  Bronisław Rocławski, Odkrywanie reguł ortograficznych. Pomoce dydaktyczne do nauczania języka polskiego i matematyk.
Scenariusze spotkań z rodzicami. Pierwsze zajęcia z glottodydaktyki.

17.00 – 22.00 samokształcenie (opracowanie na ocenę scenariusza zajęć na pierwszy okres edukacji)
30 VII sobota
8.00 – 13.50 Małgorzata Rocławska-Daniluk, Bronisław Rocławski, Repetytorium integracyjno-ewaluacyjne (egzamin).
Rozdanie świadectw i licencji.
14.00 Zakończenie LSz GiG

 

KURS GLOTTODYDAKTYKI
 I GLOTTOTERAPII w Warszawie, 2016
Materiały do pobrania: Formularz zgłoszeniowy Program
Terminy zjazdów (proponowane)
1/2 X 2016, 15/16 X 2016, 29/30 X 2016, 12/13 XI 2016, 26/27 XI 2016


KURS GLOTTODYDAKTYKA PRZEDSZKOLNA w Gdańsku, 2016KURS ORTOGRAFIA
 I GLOTTOTERAPIA (uzupełniający dla osób, które ukończyły Kurs Glottodydaktyka Przedszkolna)