MODEN
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
SYSTEM EDUKACYJNY PROFESORA BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO
G L O T T O D Y D A K T Y K A
SZKOLENIA

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia, kursy szkoleniowe, warsztaty, letnie i zimowe szkoły. Za udział w nich otrzymują Państwo punkty edukacyjne, zaświadczenie uczestnictwa w kursie, a po zdaniu egzaminu także Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego. Grono osób, które zaufały ODN MODEN ciągle się powiększa. Nasi absolwenci, dzięki gruntownej i potwierdzonej Licencją wiedzy, potrafią pomóc każdemu dziecku z trudnościami w nauce. GORĄCO ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!

ODN MODEN może zorganizować kursy glottodydaktyki i glottoterapii oraz pozostałe kursy z naszej oferty szkoleniowej w innych niż Warszawa i Gdańsk miejscowościach. Osoby zainteresowane takim szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny 58 5560890 lub mailowy biuro@glottispol.gda.pl

Uwaga:
EGZAMINY POPRAWKOWE Pierwsze podejście jest bezpłatne.
Kolejne podejście jest płatne 200 zł netto.


WAŻNE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH PRZYSZŁYCH KURSANTÓW (jak dokonać zgłoszenia na kurs i inne)Uwaga! Kurs w Inowrocławiu rozpocznie się z chwilą zebrania grupy. Czekamy na zgłoszenia. Jeszcze są wolnie miejsca.

Rekrutacja na KURS Letnia Szkoła Glottodydaktyki i Glottoterapii w Gdańsku 18-30 lipca 2016 (archiwum) nowe daty Letniej Szkoły podamy jeszcze w tym roku kalendarzowym.
Materiały do pobrania: Formularz zgłoszeniowy Program

Warsztaty LOGOPEDIA SZKOLNA DLA GLOTTODYDAKTYKÓW
Miejsce: Gdańsk, ul. Abrahama 18
Czas: sobota/niedziela (20 godzin)
Koszt: 300 zł

 Kurs

KURS GLOTTODYDAKTYKI
 I GLOTTOTERAPII w Warszawie, 2016
Materiały do pobrania: Formularz zgłoszeniowy Program
Terminy zjazdów (proponowane)
1/2 X 2016, 15/16 X 2016, 29/30 X 2016, 12/13 XI 2016, 26/27 XI 2016

Kurs

Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii w Warszawie, 2017
Proponowane terminy zjazdów:
25/26 II 2017, 11/12 III 2017, 25/26 III 2017, 8/9 IV 2017, 22/23 IV 2017
Zjazd szósty (egzamin) - data zostanie podana w trakcie kursu

Kurs

KURS GLOTTODYDAKTYKA PRZEDSZKOLNA w Gdańsku, 2016

Kurs

KURS ORTOGRAFIA
 I GLOTTOTERAPIA (uzupełniający dla osób, które ukończyły Kurs Glottodydaktyka Przedszkolna)


Kurs

Kurs GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII KORESPONDENCYJNY


Kurs

KURS GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII W SYSTEMIE SOBOTNIO-NIEDZIELNYM

Kurs

KURS GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII POPOŁUDNIOWY


Kurs
UWAGA
 KURS ZIMOWA SZKOŁA: obecnie zbieramy grupę na termin 30.01 - 12.02. 2017, jeszcze jest kilka wolnych miejsc.
(pozostałe terminy stoją pod znakiem zapytania, ponieważ nie zebraliśmy jeszcze odpowiedniej liczby osób, by rozpocząć szkolenie)
 Zimowa Szkoła Glottodydaktyki i Glottoterapii 2017

Formularz zgłoszeniowy Program