MODEN
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
SYSTEM EDUKACYJNY PROFESORA BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO
G L O T T O D Y D A K T Y K A
SZKOLENIA

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszych konferencjach, kongresach, seminariach i sympozjach. Zapraszamy na szkolenia, kursy szkoleniowe, warsztaty, letnie i zimowe szkoły. Za udział w nich otrzymują Państwo punkty edukacyjne, zaświadczenie uczestnictwa w kursie, a po zdaniu egzaminu także Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego. Grono osób, które zaufały ODN MODEN ciągle się powiększa. Nasi absolwenci, dzięki gruntownej i potwierdzonej Licencją wiedzy, potrafią pomóc każdemu dziecku z trudnościami w nauce. GORĄCO ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!

 
WAŻNA INFORMACJA DLA PRZYSZŁYCH KURSANTÓW:
W trosce o jak najlepszą edukację i wysoki poziom prowadzonych szkoleń, w trosce o wysoki poziom kształcenia dzieci systemem prof. Rocławskiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN informuje, że jest JEDYNĄ PLACÓWKĄ W PEŁNI UPRAWNIONĄ DO PROWADZENIA KURSÓW GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII.
Tylko osoby posiadające oryginalną i ważną Licencję wydaną przez ODN MODEN, mają pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi, a po ukończeniu kursów doskonalących zdobywają przygotowanie do kształcenia nauczycieli systemem prof. Rocławskiego. Osoby, które nie posiadają Licencji, prosimy o pilny kontakt z ODN MODEN:
biuro@glottispol.gda.pl
UWAGA ZMIANY! Zmieniamy sposób kształcenia. Podział na część szamokształceniową i 10-dniowy kurs naoczny (letni) i 9-dniowy kurs naoczny (zimowy).
Szanowni Państwo, wprowadzamy zmiany w prowadzeniu kursów z zakresu glottodydaktyki i glottoterapii. Po rocznym doświadczeniu z podziałem szkolenia na dwie części (stopnie) wracamy do pełnego kursu, ale z częścią wstepną samokształceniową. Gdy mówimy o kursach, to mamy na myśli także Letnią i Zmową Szkołę Glottodydaktyki i Glottoterapii. Kurs został skrócony do 100 godzin zajęć tablicowych (5 spotkań sobotnio-niedzielnych lub 9/10 dni zajęć w Zimowej/Letniej Szkole). Absolwent otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz po zdaniu egzaminu końcowego –
Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego.

Wszelkie pytania w sprawie kursów i licencji prosimy kierować na adres e- mail:
biuro@glottispol.gda.pl
 
Uwaga:
Osoby chcące uzyskać duplikat Licencji, prosimy o wcześniejszą wpłatę 120 zł na konto  
Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817 
(z dopiskiem w tytule wpłaty "Licencja duplikat"): 

Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817 

------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA Drodzy Państwo, ruszamy w Polskę z glotto szkoleniami!

Ponieważ często dochodzą do nas informacje, że są osoby chętne do udziału w naszych szkoleniach, ale nie mogą na nie dotrzeć do Gdańska lub Warszawy, otwieramy możliwość zapisywania się na kursy w wielu miejscowościach w Polsce. Szczegółowe dane o terminach podamy po zgłoszeniu się 15 uczestników (dla pierwszych 15 osób osób przewidujemy 20% zniżki za kurs) .
Kursy zorganizujemy w większych miejscowościach (w kraju i za granicą) :
Kraków, Katowice, Opole, Wrocław, Zielona Góra, Poznań, Szczecin, Koszalin, Bydgoszcz, Olsztyn, Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kielce, Radom, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Toruń, Piła, Łomża, Siedlce, Włocławek, Wilno, Grodno, Lwów, Londyn, Jelenia Góra, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Nowy Sącz, Sanok, Zamość, Ostrowiec Świętokrzyski (uwaga, istnieje możliwość dopisania innych miejscowości).

Czekamy na Państwa propozycje i zgłoszenia na adres mailowy: biuro@glottispol.gda.pl lub telefonicznie 58 556 08 90 (od 8.00-16.00).

Pozostałe informacje
:
Terminy zajęć: do uzgodnienia

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, łączna liczba godzin: 150
(wliczając sesję zerową i samokształceniową)
Miejsce:  (adres podamy w późniejszym terminie),

Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy dostarczyć:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania powyżej), 
- kopię zaświadczenia o wykształceniu (np. ksero dyplomu),


Zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie 58 556-08-90, mailem na adres: biuro@glottispol.gda.pl faksem: 58 556-08-90
lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo GLOTTISPOL sp. z o.o., 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 18.

Opłata za kurs:

Pełny koszt szkolenia wynosi 1600 zł
Opłata musi być uregulowana najpóźniej do dnia rozpoczęcia sie kursu. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ogranioczona.

NUMER KONTA BANKOWEGO: Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817 Prosimy o przelew z dopiskiem: "Szkolenie (nazwa miejscowości, w której będzie odbywał się kurs) 2014"

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REKRUTACJA NA KURSY 2014 w Warszawie i Gdańsku:

 

GDAŃSK
_________________

XXI Letnia Szkoła Glottodydaktyki i Glottoterapii 2014

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kursantów, oferujemy Państwu do wyboru jeden z trzech terminów szkoleniowych! 
Terminy zajęć: 

XXI Letnia Szkoła A: 14. VII  -  23. VII - liczba słuchaczy – 30.
XXI Letnia Szkoła B: 24. VII -  02. VIII - liczba słuchaczy – 30.
XXI Letnia Szkoła C: 04. VIII - 13.VIII - liczba słuchaczy – 30.

Łączna liczba godzin (wliczając sesję zerową i samokształceniową): 150
Miejsce: Gdańsk, ul. A. Abrahama 18

Opłata za kurs:
Pełny koszt szkolenia wynosi 1600 zł
RABAT przy wcześniejszym zgłoszeniu na kurs: 
Osobom, które zgłoszą swój udział do 15 VI 2014 i w tym terminie dokonają zapłaty, zostanie udzielony rabat w wysokości 10% kosztu szkolenia (płatne jedynie 1440 zł).
Opłata musi być uregulowana najpóźniej do dnia 16 VI 2014r. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ogranioczona.

NUMER KONTA BANKOWEGO: Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817

Na szkolenie w określonym wyżej terminie będą wpisywane osoby według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc.
Ostateczny termin zgłoszenia i dokonania pełnej zapłaty za kurs upływa 16 VI 2014r.
Materiały do pobrania: Formularz zgłoszeniowy Program

Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy dostarczyć:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy ( do pobrania powyżej), 
- kopię zaświadczenia o wykształceniu (np. ksero dyplomu),


Zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie 58 556-08-90, mailem na adres: biuro@glottispol.gda.pl faksem: 58 556-08-90
lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo GLOTTISPOL sp. z o.o., 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 18.

Uwaga: ORGANIZATOR SZKOLENIA informuje, że w wypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie z przyczyn niezależnych od kursanta w terminie do 30 VI 2014r., można ubiegać się o zwrot 50% wniesionej opłaty lub o przeniesienie 100% wpłaconej  kwoty (z uwzględnienim rabatu, jeżeli został udzielony) na kurs odbywający się w innym terminie. 

Organizator: OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MODEN W GDAŃSKU
WARSZAWA
_________________

Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii 2014 

Materiały do pobrania: Formularz zgłoszeniowy Program

Terminy zajęć: 
Rozpoczęcie zajęć: 27- 28 września 2014r.
Zakończenie zajęć:-  

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, łączna liczba godzin: 150
(wliczając sesję zerową i samokształceniową)
Miejsce: Warszawa (adres podamy w późniejszym terminie),

Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy dostarczyć:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania powyżej), 
- kopię zaświadczenia o wykształceniu (np. ksero dyplomu),


Zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie 58 556-08-90, mailem na adres: biuro@glottispol.gda.pl faksem: 58 556-08-90
lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo GLOTTISPOL sp. z o.o., 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 18.

Opłata za kurs:

Pełny koszt szkolenia wynosi 1600 zł
Opłata musi być uregulowana najpóźniej do dnia rozpoczęcia sie kursu. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ogranioczona.

NUMER KONTA BANKOWEGO: Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817 Prosimy o przelew z dopiskiem: "Szkolenie Warszawa wrzesień 2014"
RABAT przy wcześniejszym zgłoszeniu na kurs:
Osobom, które zgłoszą swój udział  do 31 V 2014r. i w tym terminie dokonają zapłaty, zostanie udzielony rabat w wysokości 30% kosztu szkolenia (płatne jedynie 1120 zł!).
Osobom, które zgłoszą swój udział do 31 VII 2014 i w tym terminie dokonają zapłaty, zostanie udzielony rabat w wysokości 10% kosztu szkolenia (płatne jedynie 1440 zł!)

Uwaga: ORGANIZATOR SZKOLENIA informuje, że w wypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie z przyczyn niezależnych od kursanta w terminie do 30 I 2014r., można ubiegać się o zwrot 50% wniesionej opłaty lub o przeniesienie 100% wpłaconej  kwoty (z uwzględnienim rabatu, jeżeli został udzielony) na kurs odbywający się w innym terminie. 
Organizator: OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MODEN W GDAŃSKU

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------