MODEN
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
SYSTEM EDUKACYJNY PROFESORA BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO
G L O T T O D Y D A K T Y K A
SZKOLENIA

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia, kursy szkoleniowe, warsztaty, letnie i zimowe szkoły. 
Po zdaniu egzaminu kończącego szkolenie/kurs otrzymują Państwo punkty edukacyjne, Z
aświadczenie uczestnictwa w kursie oraz Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego.
Grono osób, które zaufały ODN MODEN ciągle się powiększa. Nasi absolwenci, dzięki gruntownej i potwierdzonej Licencją wiedzy, potrafią pomóc każdemu dziecku z trudnościami w nauce. GORĄCO ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!

ODN MODEN może zorganizować kursy glottodydaktyki i glottoterapii oraz pozostałe kursy z naszej oferty szkoleniowej w innych niż Warszawa i Gdańsk miejscowościach. Osoby zainteresowane takim szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny 58 5560890 lub mailowy biuro@glottispol.gda.pl

Uwaga: EGZAMINY POPRAWKOWE (Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii)
Isnieje możliwość czterokrotnej próby zdania egzaminu końcowego (o Licencję). Po wyczerpaniu się limitu prób, należy powtórzyć cały kurs.
Cennik: Poprawka 1 - 100 zł, 2 - 200 zł, 3 - 300 zł.
 

Ważne informacje
Zgłoszenie na Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii (150 godzin)
Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy podpisać umowę szkolenia i wypełnić formularz zgłoszeniowy a następnie oba dokumenty przesłać na adres biuro@glottispol.gda.pl formularz zgłoszeniowy oraz dokonać wpłaty na konto 
Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817.  Opłata za 150 godzinny kurs wynosi 1850 zł.
Uwaga NOWOŚĆ

Powołujemy nowe szkolenia w ramach Podyplomowych Studiów w Gdańsku.
Terapia pedagogiczna z glottodydaktyką
Logopedia szkolna
Czekamy na zgłoszenia: biuro@glottispol.gda.pl, tel. 58 5560890


Kursy:

Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii w Warszawie 2018
Uwaga: KURS rozpocznie sie z chwilą zebrania się grupy. Jeszcze czekamy na zgłoszenia. Zapraszamy.
Terminy:
21/22.04.2018
12/13.05.2018
19/20.05.2018
2/3.06.2018
16/17.06.2018
23/24.06.2018 
7/8.07.2018 EGZAMIN

Miejsce: 
Warszawa (Szkoła i Przedszkole Edison, ul. Królewicza Jakuba 69, Warszawa)
Materiały do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy Program


Letnia Szkoła Glottodydaktyki i Glottoterapii w Gdańsku

W związku z rocznicą 25-lecia Letniej Szkoły Glottodydaktyki i Glottoterapii udzielamy naszym słuchaczom 50% zniżki.
Opłata za udział w Letniej Szkole z uwzględnieniem zniżki wynosi 925 zł. Jeśli bedzię więcej zgłoszeń niż miejsc w terminie ustalonym, zorganizujemy kolejny kurs w terminie letnim (proponowany termin 30.07.2018 - 12.08.2018)


Termin: 16-29 lipca 2018
Miejsce: Gdańsk
Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy ProgramZimowa Szkoła Glottodydaktyki i Glottoterapii w Gdańsku
Termin:
29.01 - 11.02.2018
Miejsce: ul. Abrahama 18, 80-3017 Gdańsk
Materiały do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy ProgramKurs


KURS GLOTTODYDAKTYKA PRZEDSZKOLNA w Gdańsku, 2017

Kurs

KURS ORTOGRAFIA
 I GLOTTOTERAPIA (uzupełniający dla osób, które ukończyły Kurs Glottodydaktyka Przedszkolna)


 
Kurs

KURS GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII W SYSTEMIE SOBOTNIO-NIEDZIELNYM

Kurs

KURS GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII POPOŁUDNIOWY


 


Formularz zgłoszeniowy Program