MODEN
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
SYSTEM EDUKACYJNY PROFESORA BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO
G L O T T O D Y D A K T Y K A
SZKOLENIA

Szanowni Państwo!

KOMUNIKAT
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN od 2020 roku zawiesił swoją działalność. Obecnie WSZYSTKIE
 SZKOLENIA realizuje PRZEDSIĘBIORSTWO GLOTTISPOL SP. Z O.O.
W związku z sytuacją epidemiologiczną, pandemią koronawirusa, wszystkie szkolenia odbywają się wyłącznie poprzez platformę internetową (online).


Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia, kursy szkoleniowe, warsztaty, letnie i zimowe szkoły. 
Po zdaniu egzaminu kończącego szkolenie/kurs otrzymują Państwo punkty edukacyjne, Z
aświadczenie uczestnictwa w kursie oraz Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego.
Grono osób, które nam zaufały ciągle się powiększa. Nasi absolwenci, dzięki gruntownej i potwierdzonej Licencją wiedzy, potrafią pomóc każdemu dziecku z trudnościami w nauce. GORĄCO ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!

Możemy zorganizować kursy glottodydaktyki i glottoterapii oraz pozostałe kursy z naszej oferty szkoleniowej dla zainteresowanych z całej Polski i nie tylko. Osoby zainteresowane takim szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny 58 5560890 lub mailowy biuro@glottispol.gda.pl

Uwaga: EGZAMINY POPRAWKOWE (Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii)
Isnieje możliwość czterokrotnej próby zdania egzaminu końcowego (o Licencję). Po wyczerpaniu się limitu prób, należy powtórzyć cały kurs.
Cennik: Poprawka 1 - 100 zł, 2 - 200 zł, 3 - 300 zł.
 

Ważne informacje
Zgłoszenie na pełen Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii.
Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy podpisać umowę szkolenia i wypełnić formularz zgłoszeniowy a następnie oba dokumenty przesłać na adres biuro@glottispol.gda.pl formularz zgłoszeniowy oraz dokonać wpłaty na konto 
Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817.  Opłata za kurs wynosi 1850 zł.


AKTUALNE KURSY:

JESIENNY e-KURS GLOTTODYDAKTYKI i GLOTTOTERAPII 2021
11 września – 5 grudnia 2021 r.
 
Tryb kursu:
zajęcia zdalne (on-line) poprzez platformę clickmeeting
 
Terminy zjazdów:
wrzesień:
11-12 września
25-26 września
październik:
9-10 października
23-24 października
listopad:
6-7 listopada
20-21 listopada
 
Egzamin:
4-5 grudnia
 
Godziny zajęć:
8:00 – 14:00
 
Koszt:
1) 1650 zł (płatne jednorazowo przed rozpoczęciem szkolenia)
2) 1800 zł (płatne w III ratach, wrzesień, październik, listopad – po 600 zł / miesiąc)
3) 1900 zł (cena dla szkolenia realizowanego ze środków Unijnych – ze względu na konieczność przygotowania wymaganej dokumentacji).
 
Wymagania:
dostęp do Internetu oraz mikrofon i kamera (wymagane do przeprowadzenia egzaminu końcowego)
 
Opłata obejmuje koszt kursu wraz z egzaminem oraz ew. jednej poprawki egzaminacyjnej.
Każdy uczestnik kursu otrzymuje 10% rabat na ofertę sklepu www.glottispol.pl