MODEN
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
SYSTEM EDUKACYJNY PROFESORA BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO
G L O T T O D Y D A K T Y K A
SZKOLENIA

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia, kursy szkoleniowe, warsztaty, letnie i zimowe szkoły. 
Po zdaniu egzaminu kończącego szkolenie/kurs otrzymują Państwo punkty edukacyjne, Z
aświadczenie uczestnictwa w kursie oraz Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego.
Grono osób, które nam zaufały ciągle się powiększa. Nasi absolwenci, dzięki gruntownej i potwierdzonej Licencją wiedzy, potrafią pomóc każdemu dziecku z trudnościami w nauce. GORĄCO ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!

Możemy zorganizować kursy glottodydaktyki i glottoterapii oraz pozostałe kursy z naszej oferty szkoleniowej dla zainteresowanych z całej Polski i nie tylko. Osoby zainteresowane takim szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny 58 5560890 lub mailowy biuro@glottispol.gda.pl

Uwaga: EGZAMINY POPRAWKOWE (Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii)
Isnieje możliwość czterokrotnej próby zdania egzaminu końcowego (o Licencję). Po wyczerpaniu się limitu prób, należy powtórzyć cały kurs.
Cennik: Poprawka 1 - 100 zł, 2 - 200 zł, 3 - 300 zł.
 

Ważne informacje - ZGŁOSZENIE NA KURS:
Zgłoszenie na pełen Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii.
Prosimy o kontakt z naszym biurem w dni powszednie pod numerem telefonu 58 5560890 lub drogą mailową na adres biuro@glottispol.gda.pl. Otrzymają Państwo informacje szczegółowe i materiały do wypełnienia. Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy podpisać umowę szkolenia i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie oba dokumenty przesłać na adres: biuro@glottispol.gda.pl oraz dokonać wpłaty na konto: 
Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817. Opłata za kurs podana jest przy każdym kursie. Jeżli organizator kursu udziela rabatu, czy daje możliwość opłaty ratalnej, informacja taka jest podana przy informacji o konkretnym kursie i dotyczy wyłącznie danego szkolenia. Wszystkie kursy odbywają się w godzinach 8.00-14.00.

Terminy KURSÓW GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII 2022 r. Zapraszamy i CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA:


 
 
KURS JESIENNY Glottodydaktyki i Glottoterapii 2022 (online)

TERMIN:
I zjazd  10/11.09 .2022
II zjazd  24/25.09.2022

III zjazd 8/9.10.2022
IV zjazd 22/23.10.2022
V zjazd 5/6.11.2022
VI zjazd 19/20.11.2022
Egzamin 3-4 XII
FORMULARZ
 ZGŁOSZENIOWY NA KURS: wysyłamy drogą mailową.
PROGRAM KURSU: _sklep/uploaded/fck_files/file/PROGRAM%20kursu%20GLOTTO.pdf

Cena: 1700 zł (płatność jednorazowa) 3 x 600 zł (płatność w trzech
ratach), 1950 zł – przy dofinansowaniu z UE.
Rabaty:
5 osób - 5% rabatu
10 osób - 7% rabatu
15 osób - 10% rabatu
20+ osób - 12% rabatu (Dla grup zorganizowanych, przy jednoczesnym zapisie na kurs i wpłacie
jednorazowej za całą grupę).
 
LETNIA SZKOŁA Glottodydaktyki i Glottoterapii 2022 (online)

TERMIN: 4-16 LIPCA (z wolną niedzielą, 10 lipca)

CENNIK KURSU LETNIA SZKOŁA Glottodydaktyki i Glottoterapii:

1) cena szkoły: 1700 zł
2) opłata ze środków UE: 1950 zł (pozyskiwanie we własnym zakresie)
grupy zorganizowane (z jednej placówki):
5 osób – 5% rabatu
10 osób – 7% rabatu
15 osób – 10% rabatu
20+ osób – 12% rabatu
 
 
 
KURS WIOSENNY Glottodydaktyki i Glottoterapii 2022 (online)
 
TERMIN: 
1) 
2-3 kwietnia
2) 23-24 kwietnia
3) 7-8 maja
4) 21-22 maja
5) 4-5 czerwca
6) 11-12 czerwca
Egzamin: 25-26 czerwca
 
CENNIK KURSU WIOSENNEGO Glottodydaktyki i Glottoterapii 2022:

1) wpłata całkowita przed kursem: 1700 zł
2) wpłata częściowa (w 3 ratach): 3 x 600 zł (łącznie: 1800 zł)
3) opłata ze środków UE: 1950 zł (pozyskiwanie we własnym zakresie)
grupy zorganizowane (z jednej placówki):
5 osób – 5% rabatu
10 osób – 7% rabatu
15 osób – 10% rabatu
20+ osób – 12% rabatu
--------------------------------------
--------------------------------------