MODEN
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
SYSTEM EDUKACYJNY PROFESORA BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO
G L O T T O D Y D A K T Y K A
SZKOLENIA

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia, kursy szkoleniowe, warsztaty, letnie i zimowe szkoły. 
Po zdaniu egzaminu kończącego szkolenie/kurs otrzymują Państwo punkty edukacyjne, Z
aświadczenie uczestnictwa w kursie oraz Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego.
Grono osób, które nam zaufały ciągle się powiększa. Nasi absolwenci, dzięki gruntownej i potwierdzonej Licencją wiedzy, potrafią pomóc każdemu dziecku z trudnościami w nauce. GORĄCO ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!

Możemy zorganizować kursy glottodydaktyki i glottoterapii oraz pozostałe kursy z naszej oferty szkoleniowej dla zainteresowanych z całej Polski i nie tylko. Osoby zainteresowane takim szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny 58 5560890 lub mailowy biuro@glottispol.gda.pl

Uwaga: EGZAMINY POPRAWKOWE (Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii)
Isnieje możliwość czterokrotnej próby zdania egzaminu końcowego (o Licencję). Po wyczerpaniu się limitu prób, należy powtórzyć cały kurs.
Cennik: Poprawka 1 - 100 zł, 2 - 200 zł, 3 - 300 zł.
 

Ważne informacje - ZGŁOSZENIE NA KURS:
Zgłoszenie na pełen Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii.
Prosimy o kontakt z naszym biurem w dni powszednie pod numerem telefonu 58 5560890 lub drogą mailową na adres biuro@glottispol.gda.pl. Otrzymają Państwo informacje szczegółowe i materiały do wypełnienia. Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy podpisać umowę szkolenia i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie oba dokumenty przesłać na adres: biuro@glottispol.gda.pl oraz dokonać wpłaty na konto: 
Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817. Opłata za kurs podana jest przy każdym kursie. Jeżli organizator kursu udziela rabatu, czy daje możliwość opłaty ratalnej, informacja taka jest podana przy informacji o konkretnym kursie i dotyczy wyłącznie danego szkolenia. Wszystkie kursy odbywają się w godzinach 8.00-14.00.

KURSY

LOGOPEDIA DLA GLOTTODYDAKTYKÓW NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO
CZ. 1
OPIEKA LOGOPEDYCZNA NAD DZIECKIEM OD PRZEDPOCZĘCIA (online)

TERMIN: ustalona SOBOTA od 8.00 do 11.00 (3 godziny)
Program kursu: _sklep/uploaded/fck_files/file/PROGRAM.jpg
Cena: 80 zł
Czekamy na zgłoszenia (biuro@glottispol.gda.pl) lub telefonicznie 58 5560890. ZAPRASZAMY!




KURSY
 GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII 2023 r. Zapraszamy i CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA:

WIOSENNA SZKOŁA
 GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII 2023 (online)

TERMINY
I weekend (on-line)
22-23 kwietnia 2023 r.
8:00 – 14:00
II weekend (off-line)
29-30 kwietnia 2023 r.
Dostęp do materiałów szkoleniowych
Szkolenie indywidualne
III weekend (on-line)
13-14 maja 2023 r.
8:00 – 14:00
IV weekend (on-line)
27-28 maja 2023 r.
8:00 – 14:00
V weekend (on-line)
10-11 czerwca 2023 r.
8:00 – 14:00
VI weekend (on-line)
24-25 czerwca 2023 r.
8:00 – 14:00
EGZAMINY
Termin ustalany po zakończeniu zajęć
Pozdrawiam
Radosław Rocławski
Przedsiębiorstwo Glottispol Sp. z o. o.
Dyrektor Zarządzający
 
e-Kursy Glottodydaktyki i Glottoterapii
Koordynator Główny

XXX LETNIA SZKOŁA GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII KURS 2023 (online)
TERMINY
I zjazd - 3/4 lipca 2023
II zjazd - 5/6 lipca 2023
III zjazd - 7/8 lipca 2023
IV zjazd - 10/11 lipca 2023
V zjazd -12/13 lipca 2023
VI zjazd - 14/14 lipca 2023
EGZAMIN: 16 lipca 2023

JESIENNA SZKOŁA
 GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII 2023 (online)
TERMINY

I zjazd - 9/10 września 2023
II zjazd - 23/24 września 2023
III zjazd - 7/8 października 2023
IV zjazd - 21/22 października 2023
V zjazd - 4/5 listopada 2023
VI zjazd - 18/19 listopada 2023
EGZAMIN: 2 grudnia 2023

---------------------------
 
KURS JESIENNY Glottodydaktyki i Glottoterapii 2022 (online)

TERMIN:
I zjazd  10/11.09 .2022
II zjazd  24/25.09.2022

III zjazd 8/9.10.2022
IV zjazd 22/23.10.2022
V zjazd 5/6.11.2022
VI zjazd 19/20.11.2022
Egzamin 3-4 XII
FORMULARZ
 ZGŁOSZENIOWY NA KURS: wysyłamy drogą mailową.
PROGRAM KURSU: _sklep/uploaded/fck_files/file/PROGRAM%20kursu%20GLOTTO.pdf

Cena: 1700 zł (płatność jednorazowa) 3 x 600 zł (płatność w trzech
ratach), 1950 zł – przy dofinansowaniu z UE.
Rabaty:
5 osób - 5% rabatu
10 osób - 7% rabatu
15 osób - 10% rabatu
20+ osób - 12% rabatu (Dla grup zorganizowanych, przy jednoczesnym zapisie na kurs i wpłacie
jednorazowej za całą grupę).
 
LETNIA SZKOŁA Glottodydaktyki i Glottoterapii 2022 (online)

TERMIN: 4-16 LIPCA (z wolną niedzielą, 10 lipca)

CENNIK KURSU LETNIA SZKOŁA Glottodydaktyki i Glottoterapii:

1) cena szkoły: 1700 zł
2) opłata ze środków UE: 1950 zł (pozyskiwanie we własnym zakresie)
grupy zorganizowane (z jednej placówki):
5 osób – 5% rabatu
10 osób – 7% rabatu
15 osób – 10% rabatu
20+ osób – 12% rabatu
 
 
 
KURS WIOSENNY Glottodydaktyki i Glottoterapii 2022 (online)
 
TERMIN: 
1) 
2-3 kwietnia
2) 23-24 kwietnia
3) 7-8 maja
4) 21-22 maja
5) 4-5 czerwca
6) 11-12 czerwca
Egzamin: 25-26 czerwca
 
CENNIK KURSU WIOSENNEGO Glottodydaktyki i Glottoterapii 2022:

1) wpłata całkowita przed kursem: 1700 zł
2) wpłata częściowa (w 3 ratach): 3 x 600 zł (łącznie: 1800 zł)
3) opłata ze środków UE: 1950 zł (pozyskiwanie we własnym zakresie)
grupy zorganizowane (z jednej placówki):
5 osób – 5% rabatu
10 osób – 7% rabatu
15 osób – 10% rabatu
20+ osób – 12% rabatu
--------------------------------------
--------------------------------------