MODEN
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
SYSTEM EDUKACYJNY PROFESORA BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO
G L O T T O D Y D A K T Y K A
SZKOLENIA

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszych konferencjach, kongresach, seminariach i sympozjach. Zapraszamy na szkolenia, kursy szkoleniowe, warsztaty, letnie i zimowe szkoły. Za udział w nich otrzymują Państwo punkty edukacyjne, zaświadczenie uczestnictwa w kursie, a po zdaniu egzaminu także Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego. Grono osób, które zaufały ODN MODEN ciągle się powiększa. Nasi absolwenci, dzięki gruntownej i potwierdzonej Licencją wiedzy, potrafią pomóc każdemu dziecku z trudnościami w nauce. GORĄCO ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!

 
WAŻNA INFORMACJA DLA PRZYSZŁYCH KURSANTÓW:
W trosce o jak najlepszą edukację i wysoki poziom prowadzonych szkoleń, w trosce o wysoki poziom kształcenia dzieci systemem prof. Rocławskiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN informuje, że jest JEDYNĄ PLACÓWKĄ W PEŁNI UPRAWNIONĄ DO PROWADZENIA KURSÓW GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII.
Tylko osoby posiadające oryginalną i ważną Licencję wydaną przez ODN MODEN, mają pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi, a po ukończeniu kursów doskonalących zdobywają przygotowanie do kształcenia nauczycieli systemem prof. Rocławskiego. Osoby, które nie posiadają Licencji, prosimy o pilny kontakt z ODN MODEN:
biuro@glottispol.gda.pl
UWAGA ZMIANY! Zmieniamy sposób kształcenia. Podział na część szamokształceniową i 10-dniowy kurs naoczny (letni) i 9-dniowy kurs naoczny (zimowy).
Szanowni Państwo, wprowadzamy zmiany w prowadzeniu kursów z zakresu glottodydaktyki i glottoterapii. Po rocznym doświadczeniu z podziałem szkolenia na dwie części (stopnie) wracamy do pełnego kursu, ale z częścią wstepną samokształceniową. Gdy mówimy o kursach, to mamy na myśli także Letnią i Zmową Szkołę Glottodydaktyki i Glottoterapii. Kurs został skrócony do 100 godzin zajęć tablicowych (5 spotkań sobotnio-niedzielnych lub 9/10 dni zajęć w Zimowej/Letniej Szkole). Absolwent otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz po zdaniu egzaminu końcowego –
Licencję na prowadzenie zajęć z dziećmi systemem prof. Rocławskiego.

Wszelkie pytania w sprawie kursów i licencji prosimy kierować na adres e- mail:
biuro@glottispol.gda.pl

REKRUTACJA NA KURSY 2014 w Warszawie i Gdańsku:

 

GDAŃSK
_________________

XXI Letnia Szkoła Glottodydaktyki i Glottoterapii 2014

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kursantów, oferujemy Państwu do wyboru jeden z trzech terminów szkoleniowych! 
Terminy zajęć: 

XXI Letnia Szkoła A: 14. VII  -  23. VII - liczba słuchaczy – 40.
XXI Letnia Szkoła B: 24. VII -  02. VIII - liczba słuchaczy – 40.
XXI Letnia Szkoła C: 04. VIII - 13.VIII - liczba słuchaczy – 40.

Łączna liczba godzin (wliczając sesję zerową i samokształceniową): 150
Miejsce: Gdańsk, ul. A. Abrahama 18

UWAGA: RABAT przy wcześniejszym zgłoszeniu na kurs!
Osobom, które zgłoszą swój udział do 30 IV 2014 i w tym terminie dokonają zapłaty, zostanie udzielony rabat w wysokości 10% kosztu szkolenia (płatne jedynie 1440 zł).


Opłata za kurs:

Pełny koszt szkolenia wynosi 1600 zł
Opłata musi być uregulowana najpóźniej do dnia 31 V 2014r. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ogranioczona.

NUMER KONTA BANKOWEGO: Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817

RABAT przy wcześniejszym zgłoszeniu na kurs: 
Osobom, które zgłoszą swój udział do 30 IV 2014 i w tym terminie dokonają zapłaty, zostanie udzielony rabat w wysokości 10% kosztu szkolenia (płatne jedynie 1440 zł).

Na szkolenie w określonym wyżej terminie będą wpisywane osoby według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc.
Ostateczny termin zgłoszenia i dokonania pełnej zapłaty za kurs upływa 31 V 2014r.
Materiały do pobrania: Formularz zgłoszeniowy Program

Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy dostarczyć:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy ( do pobrania powyżej), 
- kopię zaświadczenia o wykształceniu (np. ksero dyplomu),


Zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie 58 556-08-90, mailem na adres: biuro@glottispol.gda.pl faksem: 58 556-08-90
lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo GLOTTISPOL sp. z o.o., 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 18.

Uwaga: ORGANIZATOR SZKOLENIA informuje, że w wypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie z przyczyn niezależnych od kursanta w terminie do 30 VI 2014r., można ubiegać się o zwrot 50% wniesionej opłaty lub o przeniesienie 100% wpłaconej  kwoty (z uwzględnienim rabatu, jeżeli został udzielony) na kurs odbywający się w innym terminie. 

Organizator: OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MODEN W GDAŃSKU
WARSZAWA
_________________

1.
Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii 

Materiały do pobrania: Formularz zgłoszeniowy Program

Terminy zajęć:

Rozpoczęcie zajęć: 8 - 9 marca 2014r.
Zakończenie zajęć:-  
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, łączna liczba godzin: 150
(wliczając sesję zerową i samokształceniową)
Miejsce: Warszawa (Przedszkole nr 9, ul. Dzielna 5A),
Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy dostarczyć:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy ( do pobrania powyżej),
- kopię zaświadczenia o wykształceniu (np. ksero dyplomu),

Zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie 58 556-08-90, mailem na adres: biuro@glottispol.gda.pl faksem: 58 556-08-90
lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo GLOTTISPOL sp. z o.o., 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 18.

Opłata za kurs:
Pełny koszt szkolenia wynosi 1600 zł.
Opłata musi być uregulowana najpóźniej do dnia rozpoczęcia sie kursu. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ogranioczona.

NUMER KONTA BANKOWEGO: Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817 

Prosimy o przelew z dopiskiem: "Szkolenie Warszawa, marzec 2014"

RABAT przy wcześniejszym zgłoszeniu na kurs:
Osobom, które zgłoszą swój udział  do 31 XII 2013r. i w tym terminie dokonają zapłaty, zostanie udzielony rabat w wysokości 30% kosztu szkolenia (płatne jedynie 1120 zł!).
Osobom, które zgłoszą swój udział do 15 lutego 2014r. i w tym terminie dokonają zapłaty, zostanie udzielony rabat w wysokości 20% kosztu szkolenia (płatne jedynie 1280 zł!).
Osobom, które zgłoszą swój udział do 24 II 2014r. i w tym terminie dokonają zapłaty, zostanie udzielony rabat w wysokości 10% kosztu szkolenia (płatne jedynie 1440 zł!).

Uwaga: ORGANIZATOR SZKOLENIA informuje, że w wypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie z przyczyn niezależnych od kursanta w terminie do 30 I 2014r., można ubiegać się o zwrot 50% wniesionej opłaty lub o przeniesienie 100% wpłaconej  kwoty (z uwzględnienim rabatu, jeżeli został udzielony) na kurs odbywający się w innym terminie. 
Organizator: OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MODEN W GDAŃSKU

2.
Kurs Glottodydaktyki i Glottoterapii 2014 

Materiały do pobrania: Formularz zgłoszeniowy Program

Terminy zajęć: 
Rozpoczęcie zajęć: 27- 28 września 2014r.
Zakończenie zajęć:-  

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, łączna liczba godzin: 150
(wliczając sesję zerową i samokształceniową)
Miejsce: Warszawa (adres podamy w późniejszym terminie),

Aby dokonać zgłoszenia na kurs należy dostarczyć:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania powyżej),
- kopię zaświadczenia o wykształceniu (np. ksero dyplomu),


Zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie 58 556-08-90, mailem na adres: biuro@glottispol.gda.pl faksem: 58 556-08-90
lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo GLOTTISPOL sp. z o.o., 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 18.

Opłata za kurs:

Pełny koszt szkolenia wynosi 1600 zł.
Opłata musi być uregulowana najpóźniej do dnia rozpoczęcia sie kursu. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ogranioczona.

NUMER KONTA BANKOWEGO: Bank PKO BP 19 1020 1811 0000 0002 0205 3817 Prosimy o przelew z dopiskiem: "Szkolenie Warszawa wrzesień 2014"
RABAT przy wcześniejszym zgłoszeniu na kurs:
Osobom, które zgłoszą swój udział  do 31 V 2014r. i w tym terminie dokonają zapłaty, zostanie udzielony rabat w wysokości 30% kosztu szkolenia (płatne jedynie 1120 zł!).
Osobom, które zgłoszą swój udział do 30 VI 2014 i w tym terminie dokonają zapłaty, zostanie udzielony rabat w wysokości 20% kosztu szkolenia (płatne jedynie 1280 zł!) 
Osobom, które zgłoszą swój udział do 31 VII 2014 i w tym terminie dokonają zapłaty, zostanie udzielony rabat w wysokości 10% kosztu szkolenia (płatne jedynie 1440 zł!)

Uwaga: ORGANIZATOR SZKOLENIA informuje, że w wypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie z przyczyn niezależnych od kursanta w terminie do 30 I 2014r., można ubiegać się o zwrot 50% wniesionej opłaty lub o przeniesienie 100% wpłaconej  kwoty (z uwzględnienim rabatu, jeżeli został udzielony) na kurs odbywający się w innym terminie. 
Organizator: OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MODEN W GDAŃSKU
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------